Úvod

Lidé

Komunikace

Dostupnost

Bezpečnost

Synchronizace

VPN

Sítě

Servery

Zálohování

​​

 

 

Země je stará 4,54 miliardy let. Přitom už z hornin o 800 milionů let mladších máme chemické důkazy o přítomnosti mikroorganismů…… rok 1500 prvni kalkulačka  ….  r.1971  první plně funkční Intel 4004 (740 kHz). Dokázal adresovat 4 KB paměti, měl 640 bytů pro data a zásobník o maximální hloubce tří úrovní. Byl to první procesor na jediném čipu, i když stále vyžadoval podpůrné obvody. Nebyl vhodný ani pro mikropočítače, protože jeho zásobník byl velmi omezený a procesor nepodporoval přerušení…… a nyní …

 

Informace jsou základní předávající jednotkou mezi subjekty elektronické komunikace. Informacemi a jak co nejefektivněji vyladit celý komunikační tok se vším všudy, tak tím se zabývá ICIT, které nabízí odborný analytický vjem do celé problematiky.

První oficiální elektronická komunikativní výměna daných informací byla umožněna díky prehistorickému předchůdci dnešního Internetu – ARPANETu na přelomu 60. a 70. let minulého století. Sít ARPANET byla dítkem profesorů a vědců v oblasti IT a podporována ministerstvem obrany USA.

 

Díky Internetu jsme získali rychlý online přístup k množství různých informací. Čím dál tím víc si vytváříme svůj obraz o okolí právě na základě informací dostupných online. Uživatelé jsou zvyklí používat různé aplikace na Internetu k nakupování, vyhledávání informací a zpráv, ovládání svých účtů u bank či mobilních operátorů, komunikaci s přáteli atd.

 

Podle Světové banky je více než 90 procent registrovaných podniků na celém světě považováno za malé a střední (SMB). SMB, ať už se jedná o malé krámky nebo rozsáhlé mezinárodní týmy, jsou hybnou silou propojené digitální ekonomiky. Je proto důležité, aby zůstaly krok před kyberzločinci, kteří představují rostoucí hrozbu pro inovace, inspiraci a vytváření pozitivních změn po celém světě.

 

Synchronizujte své kontaky, kalendáře, emaily , dokumenty a jiné data potřebné k Vašemu podníkání

 

Tento systém vychází z toho, že se uživatel připojil na VPN koncentrátor a je tedy tím, za koho se vydává. Dále se počítá s tím, že cílovou síť chrání firewall, který umožňuje přístup pouze určitým VPN branám. Proto aby se uživatel někam dostal, musí mít navázané spojení do domovské sítě. Postupuje se podle obrázku: Uživatel se pokouší připojit na síť, ale blokuje ho firewall (1). Proto musí uživatel navázat spojení na domácí VPN koncentrátor (2), který ověří v domácí síti jeho důvěryhodnosta pokud je uživatel známý, odešle firewallu žádost o povolení komunikace . Potom již nic nebrání navázání spojení na požadovanou cílovou síť .